IPCC- Klimaatverandering wijdverbreid, snel en intensiverend

Klimaatverandering is een feit waar niet meer aan valt te ontkomen en de mens is daar onmiskenbaar verantwoordelijk voor.

Aerial drone view of green fields and farm houses near canal from above, typical Dutch landscape, Holland, Netherlands

Klimaatverandering is een feit waar niet meer aan valt te ontkomen en de mens is daar onmiskenbaar verantwoordelijk voor. Dat stelt het IPCC, het instituut van de Verenigde Naties dat klimaatverandering onderzoekt, in een nieuwe rapportage.

Belangrijke oorzaken zijn het gebruik van fossiele brandstoffen. De broeikasgassen die daardoor worden uitgestoten zorgen ervoor dat de wereldwijde temperatuur gaat oplopen.

Verschillende spelers zoals de EU, de VS, Japan en Zuid-Korea hebben beloofd om tegen 2050 klimaatneutraal te willen worden (voor China is dat 2060), maar het jongste rapport toont opnieuw aan dat er ook op de korte termijn nog heel veel moet gebeuren.

Sommigen zeggen zelfs dat de extra inspanningen van Europa in het kader van de Green Deal (-55 procent uitstoot tegen 2030 in plaats van -40, het zogenoemde ‘Fit for 55’-project) nog onvoldoende zijn, zelfs al is Europa een van de grote voortrekkers wereldwijd qua klimaatinspanningen.

Bron: World Meteorological Organization Geneve ©