Privacy Policy

Inleiding

Dutch Carbon Company B.V., tevens handelend onder de naam Dutch Carbon Credits, hierna nader
aan te duiden met “DCC” is ervan overtuigd dat de bescherming van de privacy van haar klanten en
de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Bedrijfs- en
persoonsgegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. DCC houdt zich dan ook aan de eisen die de Algemene
Verordening Gegevensbescherming stelt.

Grondslag voor verwerking

Uitgangspunt hierbij is dat DCC enkel gegevens verwerkt, zolang dit het doel dient waarvoor de
gegevens nodig zijn én wordt voldaan aan (een van) deze punten:

 • Toestemming van de betrokkene
 • Wettelijke verplichting
 • De uitvoering van een overeenkomst of contract
 • De noodzaak vanuit een gerechtvaardigd belang

Voorbeelden van redenen waarom DCC gegevens verwerkt zijn:

 • Het aanvragen van een abonnement, nieuwsbrief, training of andere dienst
 • Toezenden en toegang verlenen tot (gratis) content of informatie
 • Informeren over (incidentele) evenementen of (marketing)activiteiten
 • (Geautomatiseerde) servicegerichte e-mailberichten of telefoongesprekken
 • Persoonlijk e-mail of telefonisch contact
 • Inwinnen van handelsinformatie ter ondersteuning van noteringen of analyses

Welke gegevens worden verwerkt

DCC verwerkt, afhankelijk van het doel, de volgende gegevens:

 • De bedrijfsnaam
 • Een contactpersoon (binnen deze onderneming)
 • Het vestigings- en/of factuuradres van de onderneming
 • Een telefoonnummer van (de contactpersoon binnen) de onderneming
 • Een e-mailadres van (de contactpersoon binnen) de onderneming

Hoe worden deze gegevens verwerkt

Op iedere pagina waar wij gegevens van u vragen staat genoemd welke gegevens wij vragen en
welke verwerkingen DCC zal uitvoeren. Alle gegevens worden binnen een beveiligde omgeving
verwerkt. Deze gegevens zijn alleen inzichtelijk voor medewerkers die hier, in het belang van de
betrokkene en/of dienstverlening, toegang tot nodig hebben om hun taak uit te voeren. Binnen deze
medewerkers zijn dan alleen de gegevens zichtbaar die er voor dat doel toe doen.

Afmelden voor diensten

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de diensten van DCC. Indien er sprake is van een
overeenkomst vragen wij u hiervoor de afgesproken opzegtermijn in acht te nemen. Onder iedere nieuwsbrief zit een mogelijkheid om u af te melden voor onze nieuwsbrieven. Indien u zich wilt
afmelden voor een abonnement of andere dienst, dan kunt u dit kenbaar maken via:
info@dutchcarboncompany.nl.

Vragen, inzage of correctie van uw gegevens

Het is te allen tijde mogelijk om een verzoek tot inzage, wijziging, rectificatie of vernietiging van deze
gegevens te sturen. Een dergelijk verzoek kan via e-mail worden gestuurd worden naar
info@dutchcarboncompany.nl. DCC reageert dan binnen vier weken op uw verzoek.

DCC voldoet aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Alle procedures en regels
omtrent gegevensverwerking zijn beschikbaar. Voor specifieke vragen over ons beleid aangaande
(een bepaalde) verwerking(en) kunt u contact opnemen met info@dutchcarboncompany.nl. DCC
reageert dan binnen vier weken op uw verzoek.

Klikgedrag en IP-adres

Om de websites en/of dienstverlening van DCC te optimaliseren worden algemene bezoekgegevens
bijgehouden, deze gegevens zijn niet traceerbaar tot een bedrijf of persoon. Om dit te kunnen doen
maakt DCC ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat
automatisch aan uw computer wordt toegekend wordt wanneer u het internet bezoekt.

Gebruik van Cookies door DCC

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De
website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Edge of Chrome) om
deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer
van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw
computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser.

DCC gebruikt deze cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van
de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van sessiecookies.

Indien u een account hebt bij DCC bewaart uw computer uw inloggegevens middels een cookie. Zo
hoeft u niet iedere keer dat u de website bezoekt opnieuw in te loggen.

DCC maakt tevens gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar bezoekers, voor
doeleinden van (service)gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van informatie rond
onze producten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten van DCC.
Ook kunnen advertenties cookies bevatten die reguleren of een advertentie (opnieuw) aan u
getoond wordt.

Hoe kunt u cookies weigeren?

U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Edge
of Chrome) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de
handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet
voor u beschikbaar zijn.

DCC en andere websites

Op de sites van DCC treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. DCC kan echter geen
verantwoordelijkheid dragen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de
omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig,
van de site die u bezoekt.

Wijzigingen

DCC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Bij grote
wijzigingen ontvangt u hierover een melding