Over Dutch Carbon Company BV

Dutch Carbon Company is een jonge dynamische onderneming met een rijke historie. Met unieke kennis van zowel agrarische prijsvorming als bodemvruchtbaarheid, is Dutch Carbon Company dé partner in het ontwikkelen en professionaliseren van de vrijwillige koolstofmarkt in de agro- en foodsector.

Dutch Carbon Company verbindt Nederlandse boeren, bedrijven, burger en bodem rond het thema ‘CO2-verwijdering’. We geloven in lokale zichtbaarheid, onderlinge verbinding én in regionale koolstofkringlopen. Daarom zetten we in eigen land innovatieve projecten op, waarbij boeren CO2 uit de atmosfeer verwijderen en vastleggen in landbouwbodems.

Boeren leveren een unieke en waardevolle bijdrage aan de oplossing van het klimaatprobleem. Dat verdient maatschappelijke waardering én een financiële beloning. Dat verloopt via het systeem van gevalideerde en verhandelbare koolstofcertificaten. Door aankoop van deze certificaten participeren bedrijven en organisaties aantoonbaar in lokale klimaatverbetering.

Daarnaast ondersteunt Dutch Carbon Company bedrijven, organisaties en overheden met kennis en man-power op het gebied van koolstof-verwijdering en vastlegging in de bodem.

Zo dragen we met passie bij aan het herstellen van een leefbaar klimaat.

Bodem-deskundige medewerkers

De medewerkers van Dutch Carbon Company zijn betrokken, ondernemend, creatief én inhoudelijk deskundig. Zo heeft DCC-directeur Erikjan van Huet Lindeman ruim twintig jaar ervaring opgedaan bij een agrarisch laboratorium/adviesbureau, gespecialiseerd in bodemanalyses; bodemkoolstof doorgrondt hij van C tot CO2. Een pool van ervaren en deskundige medewerkers ondersteunt op het gebied van ICT, administratie en projectmanagement. Dankzij de gedreven samenwerking staat het team van Dutch Carbon Company garant voor een professionele dienstverlening.

Betrokken ondernemers

Dutch Carbon Company is een initiatief van toonaangevende ondernemers in de agrarische sector, waaronder DCA Groep in Lelystad. DCA is de deskundige en betrokken partner voor boeren, telers, handelspartijen en foodbedrijven op het gebied van marktinformatie, prijs-risicomanagement en data-services. Met actuele marktinformatie en financiële diensten zorgt DCA Groep elke dag voor een waardevast en robuust verdienvermogen van de Nederlandse agro- en foodsector. Daarmee staat DCA aan de basis van een innovatieve en ondernemende sector.