Nederlandse koolstofcertificaten voor Nederlandse bedrijven

Dutch Carbon Company gelooft in lokale koolstofkringlopen. Daarom bieden we uitsluitend koolstofcertificaten aan van Nederlandse bodem. Afkomstig van maatschappelijk betrokken boeren en telers die hun bedrijfsvoering omgooien om zoveel mogelijk CO2 uit de atmosfeer te verwijderen en voor langere tijd vastleggen in hun landbouwgrond.

Koolstofcertificaten van Dutch Carbon Company voldoen aan hoge kwaliteitsstandaarden

  • additioneel ten opzichte van de baseline
  • aantoonbaar via bodemanalyses
  • duurzaam vastgelegd
  • onafhankelijk gevalideerd
  • uniek geregistreerd
dcc-web-hand-en-scheikundige-elementen

Al onze koolstofprojecten zijn onafhankelijk gecontroleerd door validatie-organisaties zoals Stichting Nationale Koolstofmarkt. Deze organisaties geven certificaten uit op basis van gevalideerde projectresultaten. Certificaten zijn uniek genummerd in een openbaar register. Wij houden namelijk van transparante en eerlijke communicatie; om greenwashing te voorkomen.

Bewijs van financiële participatie

Koolstofcertificaten afkomstig van Nederlandse boeren zijn het onafhankelijke en gevalideerde bewijs dat de koper heeft geïnvesteerd in een lokaal CO2-verwijderingsproject. Door aankoop van koolstofcertificaten toont het bedrijf of de organisatie zich klimaatschappelijk verantwoord: de eigen CO2-emmissie wordt (deels) buiten de eigen bedrijfsmuren door boeren uit de atmosfeer verwijderd en duurzaam vastgelegd in de bodem. Deze financiële participatie in klimaatverbetering is – naast investeringen in reductie van de emissie – een extra vrijwillige stap om bij te dragen een betere leefwereld.

Koolstof blijft in de agro-foodketen

De Nederlandse klimaatwet- en regelgeving is volledig gericht op het verminderen van emissies. Aan- en verkoop van koolstofcertificaten geschiedt altijd op basis van vrijwilligheid én als aanvulling op de (verplichte) norm. Daardoor telt de vastgelegde bodemkoolstof ook altijd mee de koolstofbalans van de boer. Koolstofcertificaten zijn dus – naast CO2-verwijdering – ook een investering in een duurzame voedselketen.

dcc-plant-growing

Voordelen bodemkoolstof

Koolstof is voedsel voor levende organismen in de bodem. Meer koolstof in landbouwgrond stimuleert het bodemleven en de biodiversiteit. Een levende en koolstofrijke bodem houdt meer water vast; nuttig in tijden van droogte en heftige neerslag. Daarnaast hebben ziektes minder kans en levert de bodem meer voedingsstoffen aan het gewas. Koolstofcertificaten staan daarom niet alleen voor CO2-verwijdering en opslag; ze zijn hét bewijs van een investering in een gezonde, levende, bio-diverse en klimaat-adaptieve bodem. Het ultieme bewijs van verantwoord ondernemen.