Steek je kop eens onder het maaiveld!

Compenseer CO2 zichtbaar en controleerbaar in eigen land

Verdienmodel voor melkveehouders:
leg koolstof (CO2) vast in uw bodem

Ondernemende melkveehouders verdienen de toekomst met koolstofrijke landbouwgrond

Dutch Carbon Company opent de klimaatschappelijke waarde van koolstofrijk grasland en creëert daarmee toekomstperspectief voor boer, burger en bedrijfsleven.

Landbouwgrond is een onmisbare schakel bij het oplossen van klimaatschappelijke vraagstukken en daarmee een unieke productiefactor. Daarom start Dutch Carbon Company een graslandinitiatief waarbij ondernemende melkveehouders CO2 uit de atmosfeer verwijderen en langdurig in de bodem opslaan.

dcc-web-hand-en-scheikundige-elementen
dcc-CO2-opname-in-bodem

7 redenen om vandaag uw kop onder het maaiveld te steken:

 1. De maatschappij vraagt een landbouwsysteem met een kleinere  footprint
 2. Echte verandering begint bij de boer; dus 'bottum-up'
 3. De bodem biedt unieke oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken
 4. CO2-vastlegging in de bodem is als een diamant; het heeft vele prachtige facetten
 5. Koolstofcertificaten (removals) zijn een groeiend verdienmodel; een groeiende vraag biedt kansen
 6. Koolstofprojecten vragen durf en ambitie van ondernemers
 7. Dus.... nemen ondernemende melkveehouders en Dutch Carbon Company samen proactief en vrijwillig het initiatief

Win win win!

dcc-icon-boer-outline

Boer

 • Ontdek nieuwe bron van inkomsten
 • Werk mee aan klimaatschappelijke vraagstukken
 • Profiteer van toekomstige prijsontwikkelingen
 • Benut voordelen van koolstofrijke bodem
dcc-icon-burger-outline

Burger

 • Waardeer boeren die meewerken aan klimaatverbetering
 • Applaudisseer voor bedrijven die investeren in CO2-verwijdering
 • Leef bewust, verklein je eigen CO2-footprint
dcc-icon-bedrijf-outline

Bedrijf

 • Compenseer zichtbaar en lokaal
 • Investeer in natuurlijke CO2- verwijdering
 • Maak samen met boeren een vuist tegen klimaatverandering
 • Bouw aan transparant en duurzaam bedrijfsprofiel

Dutch Carbon Company faciliteert:

 • Projectorganisatie, -administratie en validatie van koolstofvastlegging op projectareaal grasland
 • Namens de deelnemers verkopen van de koolstofcertificaten tegen minimaal de actuele marktprijs
 • Kennis- en uitwisselingprogramma om hoeveelheid  koolstofvastlegging bij de deelnemers te verhogen
 • Publiciteitscampagne om boer en bodem te promoten als oplossing voor maatschappelijke en klimatologische vraagstukken
 • Financiële support voor de deelnemers
  • Als beloning voor hun maatschappelijke prestatie
  • Als compensatie voor gemaakte kosten
  • Om risico’s in de bedrijfsvoering af te dekken

Wie de oplossing heeft,
moet het ook durven toepassen!

Meer koolstof in de bodem is positief voor het klimaat, de biodiversiteit, het bodemleven, het watervasthoudend vermogen en de bodemvruchtbaarheid. In waterwingebieden verbetert de kwaliteit van het drinkwater.

Melkveehouders die deelnemen aan een koolstofproject verdienen maatschappelijke en financiële waardering via het systeem van vrijwillige koolstofcertificaten.

Door nu in te stappen in deze nieuwe markt, creëren  ondernemende melkveehouders perspectief op basis van toekomstige prijsontwikkelingen.

Wie deel is van de oplossing, verdient de toekomst!

Deelname

Wie deel is van de oplossing, verdient de toekomst! Vul onderstaand formulier in en ontvang gratis en geheel vrijblijvend meer informatie over deelname aan een koolstofproject.

Inbreng veehouders:

 • Eénmalig inschrijfgeld € 125,-
 • Jaarlijks € 10,- per ha
 • Looptijd: 10 jaar
 • Minimaal 50% van je areaal
 • Grasland niet ploegen, scheuren of doodspuiten

Boek een persoonlijk gesprek

Elke bedrijf is anders. Daarom nemen we graag de bedrijfssituatie persoonlijk met u door: online of bij u thuis. Want een 10-jarig koolstofproject begint bij onderling vertrouwen. Daarvoor zetten we graag de eerste stap!Nieuws

Carbon Calculator veelvuldig gebruikt

De publiciteitscampagne ‘Steek je kop eens onder het maaiveld’ is succesvol gestart. Op de website van Dutch Carbon Company is de Carbon Calculator al tientallen keren benut en de eerste afspraken met melkveehouders voor een adviesgesprek staan gepland.

Lees verder

Koolstofproject op grasland: 10 feiten op een rij

Koolstofcertificaten gebaseerd op langdurig blijvend grasland: iedereen praat erover maar welk argument is fictie en welke een feit? Dutch Carbon Company communiceert eerlijk en transparant over het systeem van koolstofcertificaten. Tien feiten op een rij!

Lees verder

Blog: Verkoop carbon credits buiten keten is de toekomst

Verkoop van koolstofcertificaten buiten de keten is een slimme manier om verduurzaming van de sector via aantoonbare klimaatverbetering te financieren. Het zet melkveehouders in de spotlights als ‘problem solvers’ van een maatschappelijk vraagstuk. En ter geruststelling voor de klimaatboekhouders: de klimaatwinst op het melkveebedrijf telt volwaardig mee in de footprint van een kilo melk en verdwijnt niet uit de sector.

Lees verder
erikjan-dcc-kop-onder-maaiveld

Dutch Carbon Calculator

Hoeveel geld ligt er bij jou onder het  maaiveld? Geef het aantal hectares op, dan berekenen we jouw individuele opbrengstpotentieel.

Download CarbonPaper

Kennisdocument

Koolstof vastleggen op grasland is jouw nieuwe verdienmodel. Wil je weten waarom? Vraag nu de CarbonPaper aan.

DCC-CarbonPaper-Mockup