Koolstofproject: het mes snijdt aan twee kanten

Deelnemers aan een koolstofproject verbeteren de CO2-footprint van hun eigen bedrijf én ontvangen een beloning in de vorm van verhandelbare koolstofcertificaten. Daarmee wordt het dubbel aantrekkelijk om mee te doen aan een koolstofproject gebaseerd op blijvend grasland.

Zodebemester

Op bijeenkomsten met melkveehouders is vaak de vraag hoeveel CO2 een hectare blijvend grasland per jaar vastlegt en welke impact dat heeft op de footprint van melk. Om de rekensom eenvoudig te houden, rekent Dutch Carbon Company met 1 ton CO2-vastlegging per ha per jaar; een gemiddelde over heel Nederland. Kleigrond legt meer vast dan zandgrond en percelen met véél organische stof leggen minder vast dan ‘arme percelen’.

5% lagere footprint
Een gemiddeld Koeien & Kansenbedrijf had in 2022 een emissie van 1.027 gram CO2-equivalenten (eq) per kg meetmelk ofwel 21.000 kg CO2-eq per ha. Extra vastlegging van 1 ton CO2-eq per ha betekent een verkleining van 5% van de CO2-footprint. De gemiddelde emissie per kg meetmelk daalt dan naar 975 gram CO2-eq.

Footprint versus certificaat
Een tweede belangrijke vraag van melkveehouders is hoe een footprint-berekening en koolstofcertificaten zich tot elkaar verhouden. Verslechtert de footprint als koolstofcertificaten worden verkocht? Het krachtige antwoord is NEE! Bij verkoop van certificaten telt de vastgelegde koolstof gewoon mee in de ‘koolstofbalans’ van het melkveehouderijbedrijf.

Eindbalans
Vergelijk het met de financiële cijfers van uw bedrijf. Met de kosten en opbrengsten op 31 december berekent de accountant de financiële marge van uw bedrijf en drukt deze uit in euro’s per kg melk of per ha. De footprint-berekening is precies hetzelfde, alleen dan op basis van CO2-emissies en  -vastlegging. De eindstand, bijvoorbeeld berekend via KringloopWijzer, is de CO2-footprint per kg meetmelk. Overigens, de vastlegging van koolstof in de bodem neemt KringloopWijzer op dit moment slechts indicatief mee.


Twee keer voordeel
Als u, in het nieuwe boekjaar, vrijwillig deelneemt aan een koolstofproject, slaat u twee vliegen in één klap. Want door actief te werken aan buitengewone verhoging van het organische stofgehalte in de bodem, legt u méér CO2 vast dan de voorgaande jaren. Dat is gunstig voor de koolstofbalans van uw bedrijf. Het tweede voordeel van deze extra koolstofvastlegging is dat het een beloning oplevert in de vorm van verhandelbare koolstofcertificaten.

U zet immers vrijwillig een extra stap door tien jaar lang de zode niet te vernietigen. Hierdoor verwijdert u een bovengemiddelde hoeveelheid CO2 uit de atmosfeer en legt deze vast in de bodem. Deze vrijwillige extra bijdrage aan de verbetering van het klimaat, wordt financieel gesponsord door kopers van de koolstofcertificaten.

Zo snijdt het mes bij deelname aan een koolstofproject aan twee kanten!

Bron gebruikte foto: www.kaweco.com