Zonder boeren worden klimaatdoelen niet gehaald

Klimaatbeleid van overheid én bedrijven is primair gericht op vermindering van de CO2-uitstoot. Met alleen reductiemaatregelen worden de klimaatdoelen echter niet bereikt. Investeringen in CO2-verwijdering noodzakelijk en boeren spelen daarbij een onmisbare rol.

dcc-Zonder boeren worden klimaatdoelen niet gehaald

Bedrijven die serieus bijdragen aan verbetering van het klimaat, baseren hun strategie en acties veelal op (reken)methodieken van de Science Based Target Initiatie (SBTI). Door zich te committeren aan SBTI-doelstellingen, nemen bedrijven en organisaties verantwoordelijkheid voor hun individuele bijdrage aan het klimaatprobleem. Als elke onderneming dat zou doen worden de klimaatdoelen van Parijs gehaald. Het duurzaamheidsnetwerk MVO Nederland stimuleert bedrijven daarom SBTI-doelstellingen te gebruiken als fundament van hun klimaatstrategie.

Betalen voor CO2-verwijdering

De belangrijkste stap in het behalen van klimaatdoelen is het verminderen van de CO2-uitstoot tot een niveau waarop geen verdere reductie meer mogelijk is. Deze ‘onvermijdbare’ emissie kunnen bedrijven vervolgens ‘neutraliseren’ via CO2-verwijdering. Een recent artikel van de internationale netwerkorganisatie World Business for Sustainable Development (WBSD) onderstreept nog maar eens de noodzaak van CO2-verwijdering bij het behalen van de klimaatdoelen. Daarbij doen de schrijvers een oproep aan bedrijven om verder te springen dan het punt van net-zero; op vrijwillige basis een extra bijdrage leveren aan het behalen van de wereldwijde klimaatdoelen.

Unieke positie voedselketen

In het formuleren en behalen van klimaatdoelen heeft de voedselketen een unieke uitgangspositie. Retailers, verwerkers en boeren kunnen CO2-verwijdering namelijk binnen de productieketen organiseren. Door vastlegging in de bodem te stimuleren, zichtbaar te maken én te valideren. Dat voordeel is maar weinig industrieën gegeven en is dus geld waard. De CO2-verwijdering en -vastlegging valt binnen Scope 3 van het GreenHouse Gas Protocol en mag direct in mindering worden gebracht op de ketenemissie. Dat brengt ‘nul-emissie’ voedsel binnen handbereik.

Boeren zijn onmisbaar

Als CO2-verwijdering noodzakelijk is om klimaatdoelstellingen te behalen, dan zijn boeren onmisbaar. Zij zijn immers de vakmensen die meer CO2 dan in het verleden uit de atmosfeer kunnen verwijderen en – in de vorm van organische stof – kunnen opslaan in de bodem. Bedrijven en organisaties zijn bereid die activiteit financieel te vergoeden in de vorm van aankoop van koolstofcertificaten, als compensatie van hun CO2-emissie. Bijkomend voordeel is dat de koolstofbalans van het agrarisch bedrijf verbetert. En die extern gefinancierde kleinere footprint is ook winst voor de voedselketen waarvan de boer onderdeel is.

Boeren zijn bepalend voor zero emissie

Voor retailers en verwerkende industrie zijn boeren niet alleen onmisbaar maar ook toekomstbepalend. Want naast compensatie van huidige emissies van een willekeurig bedrijf is de structurele CO2-verwijdering van toekomstige ‘onvermijdbare’ emissies binnen de keten van nog veel groter belang. Alleen door CO2-emissie en verwijdering binnen de keten structureel met elkaar in balans te brengen, is het mogelijk om voedsel te produceren met de claim ‘nul-emissie’. Bedrijven die dit belang onderkennen, omarmen initiatieven gericht op carbon-farming en betalen boeren nu en in de toekomst een eerlijke prijs voor hun onmisbare en bepalende rol.

Erikjan van Huet Lindeman

Photo by Leon Ephraïm on Unsplash