CO2-footprint wordt verkoopargument in supermarkt

De Franse supermarktketen Carrefour zet een nieuwe stap in het verlagen van de CO2-footprint van onze dagelijkse boodschappen. Door de CO2-emissie van het volle winkelkarretje op de kassabon te printen, is de verwachting dat we vaker kiezen voor producten met een lage uitstoot.

Zuivelschap supermarkt

De Franse supermarktketen Carrefour zet een nieuwe stap in het verlagen van de CO2-footprint van onze dagelijkse boodschappen. Door de CO2-emissie van het volle winkelkarretje op de kassabon te printen, is de verwachting dat we vaker kiezen voor producten met een lage uitstoot.

Het initiatief van Carrefour om de CO2-impact van de dagelijkse boodschappen op de kassabon te zetten, is een nieuwe stap om consumenten richting klimaatvriendelijke producten te bewegen. In eerste instantie vermeld de bon de ‘gemiddelde footprint’ per productcategorie. Op termijn is de daadwerkelijke CO2-uitstoot van een product op het etiket geprint.

Footprint moet kleiner
Supermarkten zetten de toon als het gaat om de transitie naar voedsel met een kleine footprint. Ook in Nederland hebben vrijwel alle retailers een programma gericht op verlaging van de CO2-uitstoot van het assortiment. De klimaatimpact van zuivelproducten staat daarbij nadrukkelijk op het vizier. Uitgaande van een gemiddelde CO2-emissie van 1.000 tot 1.200 gram per kg melk, neemt de druk op de Nederlandse melkveehouderij toe om klimaatvriendelijker te produceren.

Bodemvastlegging
Eén van de manieren om de footprint van melk te verkleinen is het verwijderen van CO2 uit de atmosfeer en deze ‘negatieve emissie’ op te slaan in graspercelen. Dit doe je door de zode 10 jaar lang niet te ploegen. Eén hectare grasland legt dan additioneel 1 tot 1,5 ton CO2 vast, afhankelijk van grondsoort en voorgeschiedenis. Bij een melkproductie van 19.000 kg/ha en een CO2-emissie van 1.174 g/kg melk (cijfers over 2022 afkomstig uit rapportage van Vruchtbare Kringloop Achterhoek) resulteert deze CO2-vastlegging in een footprint die 50 tot 70 gram per kilo melk kleiner is (4 tot 6% reductie). Ter vergelijk, de emissie uit energie op VKA-bedrijven was in 2022 39 g CO2/kg melk. De voerproductie veroorzaakte 88 gram CO2/kg melk.

Financiering via certificaten
Melkveehouders die op trend naar CO2-arme melk willen inspelen, doen er verstandig aan zich aan te sluiten bij een koolstofproject. Een koolstofproject valideert de koolstofvastlegging en zet deze om verhandelbare koolstofcertificaten. Hiermee trek je als melkveehouder externe financiering aan om de stap naar blijvend grasland te kunnen zetten. De bruto verkoopprijs voor een koolstofcertificaat – gebaseerd op verwijdering uit de atmosfeer en vastlegging in de bodem – ligt momenteel tussen de €100 en €150 per stuk. Eén certificaat staat voor 1 ton vastgelegde CO2.

Interesse in deelname aan een koolstofproject? Meld je direct aan

Volg op LinkedIn
Erikjan van Huet Lindeman
Dutch Carbon Credits

Photo by CHUTTERSNAP on Unsplash