Dutch Carbon Credits start eerste projecten op grasland

Dutch Carbon Credits start enkele projecten waarbij de opslag van koolstof op grasland via een unieke methode wordt vertaald naar hoogwaardige carbon credits. Doel van deze projecten is om zowel de meetmethode als de projectbeschrijving te laten goedkeuren, zodat op korte termijn grote aantallen credits door Nederlandse veehouders kunnen worden gegenereerd. De eerste projectvoorstellen op grasland worden vóór de zomer ingediend bij de validatie-organisatie.

dcc-Dutch Carbon Credits start eerste projecten op grasland

Het verwijderen van CO2 uit de atmosfeer in de vorm van koolstofbinding op landbouwgronden, is één van de steunpilaren onder het Nederlandse Klimaatakkoord. De doelstelling voor de agrarische sector is om jaarlijks 0,5 Mton CO2 extra op te slaan. Dit kan bijvoorbeeld door het organische stofgehalte in de bodem te verhogen.

Carbon credits

Om boeren en telers te stimuleren meer koolstof in de bodem op te slaan, kunnen burgers en bedrijven investeren in zogenaamde ‘carbon credits’. Elke credit staat voor 1 ton CO2 die in de bodem is vastgelegd. Met de opbrengst uit deze carbon credits, creëert de boer een aanvullend verdienmodel. Kopers van carbon credits compenseren met de aankoop (een deel van) hun CO2-footprint.

Hoogwaardige credits

Belangrijk onderdeel van de systematiek rond carbon credits is de controle op de hoeveelheid CO2 die daadwerkelijk in de bodem is opgeslagen. Deze controle wordt gedaan door zogenaamde validatie-organisaties. Dutch Carbon Credits gaat als eerste organisatie in Nederland werken volgens de internationaal standaard van Verra VCU voor het vastleggen van koolstof in de bodem. Verra hanteert een zeer hoge standaard voor de betrouwbaarheid van credits. Dit ondersteunt de prijsvorming van de credits op de vrijwillige markt.

Proefproject op grasland

Om de productie van hoogwaardige carbon credits vlot te trekken, start Dutch Carbon Credits enkele kleinschalige projecten op grasland. Doelstelling van deze projecten is om zowel de meetmethode van koolstof in de bodem als de projectbeschrijving te valideren. Zodra de goedkeuring op beide onderdelen is ontvangen, wordt het aantal deelnemers aan de projecten opgeschaald. Geïnteresseerde melkveehouders en grondgebruikers die willen aanhaken bij een goedgekeurd project, kunnen zich hiervoor aanmelden op de website van Dutch Carbon Credits (www.dutchcarboncredits.nl). Projecten van DCC richten zich op grasland op klei- en zandgrond.