Betrouwbare CO2-compensatie is lokaal

Bedrijven die hun CO2-uitstoot compenseren eisen zekerheid over de klimaatwinst van hun aangekochte koolstofcertificaten. Koolstofprojecten die CO2 uit de atmosfeer verwijderen en langdurig vastleggen staan daarbij hoog aangeschreven. Projecten in eigen land hebben bovendien als voordeel dat ze controleerbaar en zichtbaar zijn.

Lokale koolstofprojecten hebben de hoogste waarde

Bedrijven die hun CO2-uitstoot compenseren eisen zekerheid over de klimaatwinst van hun aangekochte koolstofcertificaten. Koolstofprojecten die CO2 uit de atmosfeer verwijderen en langdurig vastleggen staan daarbij hoog aangeschreven. Projecten in eigen land hebben bovendien als voordeel dat ze controleerbaar en zichtbaar zijn.

CO2-compensatie staat nogal eens ter discussie, vooral als projecten in het buitenland worden uitgevoerd én zijn gebaseerd op het voorkomen van emissie. Wetenschappers van VU Amsterdam publiceerden recent nog hun kritische bevindingen over projecten die ontbossing tegengaan. Van de beoordeelde projecten was de klimaatwinst aanzienlijk kleiner dan op voorhand verkocht. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) hamert op duidelijke informatie van bedrijven die hun CO2-uitstoot compenseren.

CO2-verwijdering meest zinvol
Koolstofprojecten zijn op te delen in drie categorieën, op basis van het klimaateffect dat ze sorteren
– reductie van emissie
– beschermen van reeds opgeslagen CO2
– verwijdering van CO2 uit de atmosfeer
Vanuit klimaatoogpunt is het verwijderen van CO2 de meest waardevolle actie die kan worden gedaan. Daarmee wordt actief gewerkt aan het verlagen van het gehalte broeikasgassen in de atmosfeer.

Lokaal is controleerbaar
Nederlandse boeren en telers hebben de unieke mogelijkheid om via de teelt van hun gewassen CO2 uit de atmosfeer te verwijderen en voor langere tijd vast te leggen in de bodem. Groot voordeel van koolstofprojecten op Nederlandse landbouwgrond is de zichtbaarheid en controleerbaarheid. Door de deelnemende percelen openbaar te maken, kunnen burgers en compenserende bedrijven met eigen ogen zien dat het grasland niet wordt geploegd of dat extra organische stof is aangevoerd.

Kies voor zichtbare impact
Koolstofcertificaten op basis van lokale CO2-verwijdering vertegenwoordigen de grootste klimaatwinst én zijn het meest betrouwbaar. Bedrijven die hun emissie op een aansprekende en transparante manier willen compenseren, komen vanzelf uit bij lokale koolstofprojecten die CO2 verwijderen en duurzaam vastleggen. Daarom zet Dutch Carbon Company uitsluitend koolstofverwijderingsprojecten op met Nederlandse boeren. Certificaten uit deze project kunnen de kritiek van wetenschappers en ACM met glans doorstaan.

Photo by Tim Mossholder on Unsplash