Dutch Carbon Company biedt met koolstofproject extra verdienmodel voor ondernemende melkveehouders

‘Steek je kop eens onder het maaiveld’

Grasland is dé motor voor klimaatverbetering. Melkveehouders die hun graspercelen voor langere tijd niet ploegen, leggen extra veel CO2 vast in de bodem. Deze toename van bodemkoolstof is geld waard in de vorm van koolstofcertificaten. Ondernemende boeren die nu meedoen met een koolstofproject profiteren maximaal van toekomstige prijsontwikkelingen.

Office worker hiding head in sand because of excessive labor. Next to him some ring folders.

Melkveehouders leveren met hun graspercelen een unieke bijdrage aan het oplossen van het klimaatprobleem. Grasland verwijdert CO2 uit de atmosfeer en slaat dit voor langere tijd op in de bodem. Zo daalt de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer en warmt de aarde minder snel op.

Melkveehouders zijn dus een deel van de oplossing van een klimaat- en maatschappelijk probleem. Dit verdient financiële en maatschappelijke waardering. Daarom start Dutch Carbon Company in Nederland koolstofprojecten waarbij de klimaatwinst via koolstofcertificaten wordt verkocht aan lokale bedrijven. Zij compenseren hiermee hun CO2 -uitstoot. Via de campagne ‘Steek je kop eens onder het maaiveld’ maakt Dutch Carbon Company melkveehouders bewust van de unieke waarde van hun grasland en inviteert ze nu in te stappen.

Prijsontwikkelingen
De handel in koolstofcertificaten (credits) staat aan het begin van de prijsvorming. Certificaten gebaseerd op lokale CO2 -verwijdering uit de atmosfeer, in combinatie met duurzame opslag in de Nederlandse bodem, hebben een hoge waarde. Ze staan garant voor aantoonbare en controleerbare klimaatimpact. De huidige bruto verkoopprijs tussen €100 en €125 per certificaat is naar verwachting de bodem in de markt.

Koolstofprojecten volgens de standaard van Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) hebben een looptijd van 10 jaar. Om in deze periode maximale financiële waarde te creëren, werkt Dutch Carbon Company samen met partner-organisatie DCA aan innovatieve prijs- en risicomanagementmodellen. Op deze manier creëert Dutch Carbon Company zekerheid in een zich sterk ontwikkelende markt.

Lokaal en onafhankelijk gevalideerd
De waarde van koolstofcertificaten staat of valt met de controleerbaarheid van de hoeveelheid vastgelegde koolstof. Dutch Carbon Company zet daarom uitsluitend lokale koolstofprojecten op volgens de projectvoorwaarden van SNK. Dit geeft kopers de garantie dat de aangekochte hoeveelheid CO2 -verwijdering aantoonbaar en onafhankelijk gevalideerd is. Door de CO2-verwijdering lokaal in Nederland te organiseren, ontvangen zowel de boer als de koper maximale maatschappelijke waardering.

Aanmelden voor adviesgesprek
Ondernemende melkveehouders die willen profiteren van toekomstige prijsstijgingen van koolstofcertificaten, stappen nù in een project van Dutch Carbon Company. Aanmelden kan via ‘grasland’-pagina op onze website. Elke deelnemer ontvangt een gratis adviesgesprek waarin de specifieke voordelen en projectvoorwaarden voor het melkveebedrijf in kwestie worden toegelicht. Belangrijke projectvoorwaarden voor deelname zijn:

  • minerale gronden (zand / klei / löss)
  • projectduur 10 jaar
  • graszode niet ploegen, spitten of doodspuiten
  • op minimaal 50% van het bedrijfsareaal

Over Dutch Carbon Company
Dutch Carbon Company is een jonge dynamische onderneming met een rijke historie. DCC verbindt Nederlandse boeren, bedrijven, burgers en landbouwbodems rond het thema ‘CO2 -verwijdering’. Dutch Carbon Company gelooft in lokale zichtbaarheid, onderlinge verbinding én in regionale koolstofkringlopen. Daarom zet Dutch Carbon Company in eigen land innovatieve projecten op, waarbij boeren CO2 uit de atmosfeer verwijderen en vastleggen in landbouwbodems.

Dutch Carbon Company werkt met passie aan de realisatie van een nieuw verdienmodel voor boeren gebaseerd op gevalideerde koolstofcertificaten. Daarbij combineert Dutch Carbon Company unieke kennis van agrarische prijsvorming op grondstoffenmarkten én inhoudelijke kennis van bodem en bodemvruchtbaarheid. Een uniek uitgangspositie voor innovatieve businessontwikkeling gebaseerd op koolstofcertificaten.

Naast het opzetten van koolstofprojecten met boeren en telers ondersteunt Dutch Carbon Company ook bedrijven, organisaties en overheden met het formuleren én uitvoeren van een duurzaamheidsstrategie.