Bodem en markt: de succesfactoren in koolstofproject

Dutch Carbon Company pakt verbindende rol op tussen boer, bodem en bedrijfsleven

Koolstofcertificaten gebaseerd op CO2-verwijdering uit de atmosfeer hebben de glans van een nieuw verdienmodel voor melkveehouders. Hoevéél goud er daadwerkelijk gaat blinken, is afhankelijk van de bodem (die koolstof vastlegt) en de markt (die ervoor betaalt). Dutch Carbon Company verbindt de succesfactoren, bodem en markt, aan elkaar.

columns-coins-grass

Een koolstofcertificaat is een bijzonder product. Het is een officieel bewijs dat één extra ton CO2 uit de atmosfeer is verwijderd en duurzaam vastgelegd in de bodem. Deze vastlegging is het resultaat van een vrijwillige keuze van de boer om bijvoorbeeld het grasland 10 jaar niet te ploegen.
De koper van een koolstofcertificaat handelt ook vanuit vrijwilligheid; met de aankoop laat het bedrijf of de organisatie zien dat ze klimaatschappelijk verantwoord ondernemen. Het certificaat regelt de geldstroom tussen beide vrijwilligers.

Bodem en markt
Het verdienmodel van koolstofcertificaten rust op twee pijlers: het aantal certificaten per hectare én de prijs per certificaat. De eerste pijler gaat over bodemkundige zaken zoals organische stof-beheer, bodemleven, kwaliteit van organische stof en graslandmanagement. De prijs per certificaat gaat over marketing: met welk aansprekend verhaal kan de koper van het certificaat zijn bedrijfsimago kleur en inhoud geven. Hoe beter dat lukt, des te hoger de waarde van een koolstofcertificaat.

Unieke combinatie van kennis
Dutch Carbon Company (DCC) heeft kennis van zowel de bodem als van marketing. Zo heeft DCC-directeur Erikjan van Huet Lindeman meer dan twintig jaar ervaring als marketeer van een agrarisch laboratorium gericht op grondonderzoek. Daarnaast heeft het DCC-team toegang tot de expertise van DCA, een bedrijf dat gespecialiseerd is op het gebied van prijs- en marktinformatie, risicomanagement en handelsinformatie. “Met deze unieke combinatie van bodem- en marktkennis zijn we als Dutch Carbon Company een aantrekkelijke partner voor agrarische koolstofprojecten. Vanuit betrokkenheid bij de boer, de bodem én het klimaat, zetten we ons met volle energie in om de vrijwillige koolstofmarkt tot een succes te maken”, aldus Van Huet Lindeman die open staat voor een persoonlijk gesprek om de succesfactoren voor beide partijen te bespreken.

Verantwoording foto: Image by master1305 on Freepik