Carbon Calculator veelvuldig gebruikt

‘Steek je kop eens onder het maaiveld’ succesvol van start

De publiciteitscampagne ‘Steek je kop eens onder het maaiveld’ is succesvol gestart. Op de website van Dutch Carbon Company is de Carbon Calculator al tientallen keren benut en de eerste afspraken met melkveehouders voor een adviesgesprek staan gepland.

DCC-Project-Bruto_Opbrengst

Met de campagne ‘Steek je kop eens onder het maaiveld’, maakt Dutch Carbon Company melkveehouders ervan bewust dat er geld onder het maaiveld ligt. “Grasland is een biologische machine die CO2 uit de lucht haalt en vastlegt in de bodem. Voor melkveehouders is het een eenvoudige stap om deze CO2-verwijdering om te zetten in verhandelbare koolstofcertificaten“, zegt Erikjan van Huet Lindeman, directeur van Dutch Carbon Company.

Carbon Calculator veelvuldig gebruikt
Na de start van de campagne begin september hebben tientallen melkveehouders de website bezocht, de Carbon Calculator ingevuld en de Carbon Paper gedownload. Daarbij vindt vooral de Carbon Calculator gretig aftrek. Inmiddels is al voor ruim 1.000 ha grasland het verdienpotentieel doorgerekend. “De Carbon Calculator rekent uit hoeveel een melkveehouder als deelnemer kan verdienen aan koolstofvastlegging. Voor een tienjarig koolstofproject hanteert Dutch Carbon Company verschillende prijs-scenario’s, van laag tot zeer hoog. Hoever de prijs per certificaat oploopt weet uiteraard niemand, maar door nu in te stappen kunnen melkveehouders de komende tien jaar al profiteren van toekomstige marktontwikkelingen”, aldus Van Huet Lindeman.

Persoonlijk adviesgesprek
Als resultaat van de campagne zijn de eerste persoonlijke adviesgesprekken inmiddels ingepland. Hierbij krijgt de melkveehouder gratis een bezoek aan huis en worden de mogelijkheden van koolstofvastlegging voor de specifieke bedrijfssituatie toegelicht. “De meeste melkveehouders staan positief tegenover koolstofcertificaten, maar hebben nog praktische vragen over de toepassing op hun eigen bedrijf. Medewerkers van Dutch Carbon Company nemen graag de tijd om al die vragen te beantwoorden. Een koolstofproject gaat uiteindelijk om het zichtbaar maken van de positieve bijdrage die boeren leveren aan het oplossen van een maatschappelijk probleem. In gesprek met de melkveehouder ontstaan daarover prachtige ideeën.”