Koolstofproject op grasland: 10 feiten op een rij

Dit moet je weten voordat je in een koolstofproject op grasland stapt

Koolstofcertificaten gebaseerd op langdurig blijvend grasland: iedereen praat erover maar welk argument is fictie en welke een feit? Dutch Carbon Company communiceert eerlijk en transparant over het systeem van koolstofcertificaten. Tien feiten op een rij!

Koolstofproject grasland 1

 1. Waarom zijn koolstofcertificaten opeens actueel? Grasland legt toch altijd al koolstof vast in de bodem?
  Klopt, grasland is een ‘biologische machine’ die CO2 uit de lucht haalt en de koolstof (C) voor een deel vastlegt in de bodem, in de vorm van organische stof. Bij ploegen van grasland wordt deze C-voorraad voor een deel weer omgezet in CO2. Door vrijwillig te kiezen voor een periode van 10 jaar niet ploegen, legt het grasland méér CO2 vast dan normaal. Deze extra hoeveelheid is om te zetten in verhandelbare koolstofcertificaten.

 2. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen bij deelname aan een koolstofproject?
  Dutch Carbon Company werkt volgens de projectvoorwaarden van Stichting Nationale Koolstofmarkt. De belangrijkste voorwaarden zijn:
  – niet ploegen voor een periode van 10 jaar
  – op minimaal 50% van het totale bedrijfsareaal
  – grondsoort: zand, klei of löss
  – geen Natura-2000 of natuurgrasland

 3. Kan ik de graspercelen benutten voor maaien en weiden?
  Ja, het normale gebruik van het grasland blijft mogelijk. Er zijn geen extra voorwaarden voor het maaien, weiden of bemesten. Uiteraard is het wel zinvol om na te denken over graslandmanagement dat stimulerend is voor de opbouw van organische stof.

 4. Organische stof is toch altijd belangrijk, ongeacht de koolstofcertificaten?
  Klopt, organische stof is een zeer belangrijk onderdeel van de bodem. Het zorgt voor nutriënten, het houdt water vast, voedt een gezond bodemleven en resulteert in bodembiodiversiteit. Zowel voor de boer als voor de maatschappij zijn dit belangrijke voordelen.

 5. Als ik deelneem aan een koolstofproject, leg ik me dan voor 10 jaar vast?
  De looptijd van een koolstofproject is 10 jaar. Deelnemers leggen zich via een projectovereenkomst vast voor deze periode. Normale bedrijfsontwikkeling (aan- en verkoop van grond) blijft uiteraard wel mogelijk. Mogelijke consequentie is dat percelen uit het koolstofproject worden verwijderd. De koolstofcertificaten van dit perceel vervallen dan.

 6. Hoe wordt de voorwaarde ‘niet ploegen’ gecontroleerd?
  Dat wordt gedaan aan de hand van satellietbeelden, die meten hoe ‘groen’ het perceel is. Deze informatie is openbaar beschikbaar via www.groenmonitor.nl.

 7. Hoeveel koolstof legt een hectare grasland vast?
  Gemiddeld legt een hectare grasland 0,5 tot 1,5 ton CO2 per hectare per jaar extra vast, door niet te ploegen. Kleigrond legt meer koolstof vast dan zandgrond. En percelen met een laag gehalte organische stof leggen meer vast dan percelen die al een hoog percentage organische stof.

 8. Wat is de verkoopprijs van één koolstofcertificaat?
  Op dit moment ligt de marktprijs rond de €100 per certificaat. De verwachting is dat deze prijs de komende jaren zal stijgen, omdat de vraag toeneemt. De grootste hoeveelheid certificaten kun je na afloop van het project – dus na 10 jaar – verzilveren. Door nu deel te nemen aan een koolstofproject, weet je zeker dat je profiteert als de prijs de komende 10 jaar stijgt. Maar, eerlijk is eerlijk: de prijs kan ook dalen als de marktverwachtingen niet uitkomen.

 9. Waarom is er belangstelling voor koolstofcertificaten? Wie koopt ze en waarom?
  De vraag naar koolstofcertificaten stijgt omdat bedrijven en organisaties steeds meer aandacht krijgen voor hun CO2-emissies en de manier waarop ze dit kunnen reduceren of compenseren. Klimaatschappelijk ondernemerschap wordt steeds belangrijker. Door koolstofcertificaten van Nederlandse boeren te kopen, maken bedrijven en organisaties hun bijdrage aan klimaatverbetering lokaal zichtbaar en controleerbaar.

 10. Certificaten binnen- of buiten de zuivelketen verkopen. Wat heeft de voorkeur?
  Voor de CO2-footprint van een kilo melk maakt het niet uit wie de koper is van het koolstofcertificaat. De klimaatwinst, in de vorm van CO2 vastlegging op het grasland, wordt volledig toegerekend aan het veehouderijbedrijf. Voor ketenpartijen is het uiteraard slim om koolstofcertificaten van boeren te kopen, omdat ze dan meebetalen aan verduurzaming van de totale productieketen. Maar mochten ze dat niet doen, dan is verkoop buiten de keten ook een prima oplossing.

Image by macrovector on Freepik