Welvaartswinst naar waarde betalen

Het koppelen van een (interne) prijs aan de CO2-uitstoot van een bedrijfsonderdeel of investering is één van de manieren om medewerkers bewust te maken van hun impact op het klimaat. Als je bijvoorbeeld de CO2-uitstoot van een retourtje Utrecht – Groningen tegen €875 per ton moet aftikken aan het bureau van de Chief Financial Officer…

Lees meer

Blog: Verkoop carbon credits buiten keten is de toekomst

(dit artikel is eerder als opinie-artikel verschenen op BoerenBusiness) Met de groeiende belangstelling voor koolstofvastlegging op blijvend grasland, neemt ook de discussie toe over het benutten van koolstofcertificaten binnen of buiten de keten toe. ‘Koolstofcertificaten moeten in de keten blijven’ is een veel gehoorde uitspraak aan directie-tafels van de verwerkende industrie. Een grote zuivelonderneming riep…

Lees meer

Zuivelketen moet koolstofcertificaten omarmen

Koolstofcertificaten zijn een verdienmodel voor melkveehouders

De zuivelketen werkt aan de ambitieuze doelstelling om de CO2-emissie met 20% terug te dringen ten opzicht van 1990. In het programma Duurzame Zuivelketen is afgesproken dat dit doel in 2030 is bereikt. In cijfers uitgedrukt moet de totale sector-emissie van 24,11 Mton CO2-eq naar 19,3 Mton. In 2021 bleef de teller steken op 20,27…

Lees meer

CO2-verwijdering levert twee keer geld op

Melkveehouders en spelers in de zuivelketen hebben steeds meer aandacht voor de CO2-footprint per liter melk. Om een klimaatneutraal pak zuivel in het winkelschap te kunnen leggen, moet de uitstoot van broeikasgassen omlaag. Ondernemende melkveehouders zien vooral een verdienmodel: door CO2 uit de lucht te verwijderen en vast te leggen in de bodem, wordt je…

Lees meer